Музыка

  Ол ямаса бул мәдениятты аңғарыў, халық турмысы ҳәм өмирин сезим қылыў ушын оның миллий намаларын тыңлаў керек, дейдилер.

  Өзбекстанның айырым аймақларында халық музыкасының түрли жергиликли усылларына үстинлик бериледи: Ферғана -Ташкент, Бухара -Самарқанд, Сурхондарё-Қашқадәря ҳәм Хорезм.

  Ташкент ҳәм Ферғана ўәлаятларында үлкен-қосық (үлкен қосық) ямаса панис-қосық (табақ менен атқарыў етилетуғын қосықлар) жанрлари кең тарқалған болса, Бухара ҳәм Хорезм ўәлаятларында мәртебелер көбирек атқарыў етилген болса, дәстен ҳәм үзиндилер атқарыў етилген. домбра ушын.

  Көпшилик өзбек нама ҳәм қосықлары халықтың дәстүрлери, байрамлары, түрли дәстүрлери, үрп-әдетлери, үрп-әдетлери, турмыс тәризи менен байланыслы. Ең атақлы қосықлар : «Келин сәлем» («Келин сәлем»и), той «Ҳәужар», «Улан», «Алла» бесиклери ҳәм басқалар.

  • view_icon 208
  Ақырғы жаңаланыў : 2023-01-27 01:41:44